The 25th Thailand Sports School Games         
ยินดีต้อนรับสู่ การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 "ตรังเกมส์" ระหว่างวันที่ 20 - 29 กรกฎาคม 2567

ยินดีต้อนรับสู่
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25



ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "นครลำปางเกมส์️"


ข่าวประชาสัมพันธ์

10 ลำดับเจ้าเหรียญทอง
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "นครลำปางเกมส์️"
ระหว่างวันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับ ชื่อ
1 โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร554463
2 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา533916
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช423352
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี404248
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี351842
6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่2889
7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี262322
8 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง192038
9 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์172421
10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ172321

สรุปเหรียญรางวัล
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24
"นครลำปางเกมส์️"
ระหว่างวันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2566

โปรแกรมและผลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24
"นครลำปางเกมส์️"

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

รายงานผลการแข่งขันประจำวัน
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24
"นครลำปางเกมส์️"
ระหว่างวันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2566

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2566
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2566
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2566
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2566
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2566
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2566
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2566
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2566

จำนวนผู้เข้าชม