การแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "นครลำปางเกมส์"
วันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดลำปาง

เหรียญรางวัลของ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา

53
เหรียญทอง
39
เหรียญเงิน
16
เหรียญทองแดง
108
รวม


เหรียญทอง 53 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
125 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยวชาย รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 4 คน
227 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 45.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 40.0 กก. แต่ไม่เกิน 45.0 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงปนัดดา พรหมชาติ
327 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 45.0 กก. แต่ไม่เกิน 49.0 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงวราภรณ์ ภักดีหาร
427 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงวรธิดา แสงสุข
527 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 45.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 40.0 กก. แต่ไม่เกิน 45.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงปนัดดา พรหมชาติ
627 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 45.0 กก. แต่ไม่เกิน 49.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงวราภรณ์ ภักดีหาร
727 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงวรธิดา แสงสุข
827 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 45.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 40.0 กก. แต่ไม่เกิน 45.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงปนัดดา พรหมชาติ
927 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 45.0 กก. แต่ไม่เกิน 49.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงวราภรณ์ ภักดีหาร
1027 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงวรธิดา แสงสุข
1127 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายพัฒณพงศ์ พรหมดีราช
1227 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี ชายพัฒณพงศ์ พรหมดีราช
1327 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี ชายพัฒณพงศ์ พรหมดีราช
1427 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 49.0 กก (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี ชายวิชญะ ประทุมตา
1528 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 59.0 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงอณัญญา บุญเสนา
1628 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 59.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงอณัญญา บุญเสนา
1728 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 59.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงอณัญญา บุญเสนา
1828 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 49.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี ชายกฤชนัท นากระโทก
1928 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายวชิราวุฒิ วงษ์มหาจักร
2028 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี ชายวชิราวุฒิ วงษ์มหาจักร
2128 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักเกิน 42กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 44 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายระพีพัฒน์ วงษ์สว่าง
2228 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นน้ำหนักเกิน 36 กก.แต่ไม่เกิน 38 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายพงศกร กาวงษ์
2328 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก.แต่ไม่เกิน 63.5 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายปิยะวัฒน์ ชื่นขอม
2428 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นน้ำหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายด.ช.ธนัชชา ภูมิคอนสาร
2528 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมินิเวท น้ำหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายด.ช.ศิวา ชัยณรงค์
2628 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงด.ญ.รุจิรา ศรีโพนทอง
2729 July 2023กีฬากรีฑา - เดิน 5,000 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชายปรเมษฐ อินกลิ่น
2829 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 64.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. แต่ไม่เกิน 64.0 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงเยาวเรศ เพิ่มแก้ว
2929 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 64.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. แต่ไม่เกิน 64.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงเยาวเรศ เพิ่มแก้ว
3029 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 64.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. แต่ไม่เกิน 64.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงเยาวเรศ เพิ่มแก้ว
3129 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 44 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 46 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงจันทิมา อุ้มรัมย์
3229 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงน.ส.จีรนันท์ ดาบพลหาร
3329 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงน.ส.นัฐจิมา เถาสุวรรณื
3429 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงน.ส.กัญญาภัทร เบ้านอก
3529 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงน.ส.ธีภัทรชา สีสด
3629 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงน.ส.ชวัลลักษณ์ สอนนำ
3730 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 61.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 61.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายวุฒิพงษ์ วะลัยใจ
3830 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายธชัชพงศ์ พื้นนวล
3930 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี ชายทูลธรรม สัมฤทธิ์
4030 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 61.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 61.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี ชายธันวา เทือกสม
4130 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี ชายธชัชพงศ์ พื้นนวล
4230 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 73.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 67.0 กก. แต่ไม่เกิน 73.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี ชายณัฐวุฒิ เพชรดา
4330 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 61.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 61.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี ชายวุฒิพงษ์ วะลัยใจ
4430 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี ชายธชัชพงศ์ พื้นนวล
4530 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 49.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงพิชญานันท์ อ่อนศิลา
4630 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายนายอาทิตย์ ฉ่ำพรมราช
4730 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวทน้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายนายธณพรรศกร กาละสีรัมย์
4830 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงน.ส.ปภาดา วุฒิชัย
4930 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวทน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงน.ส.ภัทราวดี คะเนนอก
5031 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 81.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 73.0 กก. แต่ไม่เกิน 81.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายศราวุฒิ ดอนน้อยหน่า
5131 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 81.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 73.0 กก. แต่ไม่เกิน 81.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี ชายศราวุฒิ ดอนน้อยหน่า
5231 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 81.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 73.0 กก. แต่ไม่เกิน 81.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี ชายศราวุฒิ ดอนน้อยหน่า
5331 July 2023กีฬาฟุตบอล - ทีมชาย รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 25 คน


เหรียญเงิน 39 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
125 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมคู่ชาย รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 3 คน
227 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 45.0 กก. แต่ไม่เกิน 49.0 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงนันทิพัฒน์ เพชรเนียม
327 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 45.0 กก. แต่ไม่เกิน 49.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงนันทิพัฒน์ เพชรเนียม
427 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 45.0 กก. แต่ไม่เกิน 49.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงนันทิพัฒน์ เพชรเนียม
527 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 49.0 กก รุ่นอายุ 14 ปี ชายวิชญะ ประทุมตา
627 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 49.0 กก (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี ชายวิชญะ ประทุมตา
727 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก.แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงวรปภา สีหามาศ
828 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 49.0 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายกฤชนัท นากระโทก
928 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 45.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 45.0 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงเสาวภา จันทร์สระบัว
1028 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 45.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 45.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงเสาวภา จันทร์สระบัว
1128 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 45.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 45.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงเสาวภา จันทร์สระบัว
1228 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี ชายวชิราวุฒิ วงษ์มหาจักร
1328 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นน้ำหนักเกิน 38 กก.แต่ไม่เกิน 40 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายทิวากร มะณีจันทร์
1428 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นน้ำหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายด.ช.เพิ่มพูล แก้วเนตร
1528 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักเกิน 40 กก. แต่ไม่เกิน 42 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงด.ญ.กรวรัญ วุฒิชัย
1629 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายเกียรติสกุล งามดี
1729 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี ชายเกียรติสกุล งามดี
1829 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี ชายเกียรติสกุล งามดี
1929 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก.แต่ไม่เกิน 54 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงเมธาวี นุมขุนทด
2029 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก.แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงวิไลลักษณ์ จันบัติ
2129 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายนายกรังปี โบขุนทด
2229 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายนายณัฐพงศ์ พิมเสน
2330 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 55.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายทูลธรรม สัมฤทธิ์
2430 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 61.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 61.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายธันวา เทือกสม
2530 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 73.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 67.0 กก. แต่ไม่เกิน 73.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายณัฐวุฒิ เพชรดา
2630 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 61.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 61.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี ชายวุฒิพงษ์ วะลัยใจ
2730 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี ชายทูลธรรม สัมฤทธิ์
2830 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 61.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 61.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี ชายธันวา เทือกสม
2930 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 73.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 67.0 กก. แต่ไม่เกิน 73.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี ชายณัฐวุฒิ เพชรดา
3030 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 49.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงพิชญานันท์ อ่อนศิลา
3130 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวทน้ำหนักเกิน 48 กก.แต่ไม่เกิน 51 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายนันทวุฒิ อ่อนอก
3230 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 57 กก.แต่ไม่เกิน 60 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายวัตรวริตธิ์ เชยสำโรง
3330 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 31 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายพลาธิป ทานกระโทก
3430 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายนายกิตติศักดิ์ อินอักษร
3530 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิ้ลเวทน้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายนายเกียรติกล้า ผ่องแผ้ว
3631 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 96.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 89.0 กก. แต่ไม่เกิน 96.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายกิตติเทพ แดนไธสง
3731 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 96.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 89.0 กก. แต่ไม่เกิน 96.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี ชายกิตติเทพ แดนไธสง
3831 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 96.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 89.0 กก. แต่ไม่เกิน 96.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี ชายกิตติเทพ แดนไธสง
3931 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมชุดชาย รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 11 คน


เหรียญทองแดง 16 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
125 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักเกิน 40 กก.แต่ไม่เกิน 42 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงวรัทยา พาขุนทุด
225 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงด.ญ.มนัสนันท์ เครือวัลย์
326 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 45 กก.แต่ไม่เกิน 57 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายธนโชติ กายตะคุ
426 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงน.ส.สุภัควัน ไตรยขันธ์
526 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวทน้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายนายภูธเนศ เอี่ยมรัมย์
627 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงน.ส.วันดี ศรีหนองโคตร
728 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 49.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี ชายกฤชนัท นากระโทก
829 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 73.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 67.0 กก. แต่ไม่เกิน 73.0 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายสิริมงคล สาโรจน์
929 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 81.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 81.0 กก. ขึ้นไป รุ่นอายุ 16 ปี ชายอดิเทพ คำสุข
1029 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 73.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 67.0 กก. แต่ไม่เกิน 73.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี ชายสิริมงคล สาโรจน์
1129 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 81.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 81.0 กก. ขึ้นไป (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี ชายอดิเทพ คำสุข
1229 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 73.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 67.0 กก. แต่ไม่เกิน 73.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี ชายสิริมงคล สาโรจน์
1329 July 2023กีฬาฟุตซอล - ทีมชาย รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
ทีม 15 คน
1430 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายภุมเรธ ศิริเลิศ
1530 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี ชายภุมเรธ ศิริเลิศ
1630 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี ชายภุมเรธ ศิริเลิศ