การแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "นครลำปางเกมส์"
วันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดลำปาง

เหรียญรางวัลของ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

55
เหรียญทอง
44
เหรียญเงิน
63
เหรียญทองแดง
162
รวม


เหรียญทอง 55 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
123 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 52 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายบูรพา ปัญญาเลิศ
223 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ประเภทมวยปล้ำหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 39 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 42 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงกนกกร ดวงจิตร
323 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ประเภทมวยปล้ำหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 54 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงพรรษา ลูอีส เช็ทวิค
423 July 2023กีฬามวยปล้ำ - เกรกโกร-โรมัน รุ่นน้ำหนักเกิน 44 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 48 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายธวัชชัย ยาลา
524 July 2023กีฬาจักรยาน - ถนน ไทม์ไทรอัล 18 กิโลเมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชายพีรวิชญ์ สุโพเคน
624 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 500 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงศิรินดา สงภักดี
725 July 2023กีฬาจักรยาน - เสือภูเขา ไม่เกิน 1.15 ชั่วโมง รุ่นอายุ 16 ปี ชายวัชรพงศ์ สังคง
825 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายเตชสิทธิ์ ไม้สูง
925 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมคู่ชาย รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 3 คน
1026 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายนนท์บดินทร์ จีนเมือง
1126 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายกรกฎ กลิ่นจันทร์
1226 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชายราชพฤกษ์ ช่างเหล็ก
1326 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิงวิลาสิณี จงจิตต์
1426 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงสิริยากร เจริญขำ
1526 July 2023กีฬาจักรยาน - ถนน โรดเรซ 54 กม. รุ่นอายุ 16 ปี ชายธฤต รอดวิลัย
1626 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายณัฏฐพล ตันประวัติ
1726 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงวิชิตา เกษมณี
1827 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชายราชพฤกษ์ ช่างเหล็ก
1927 July 2023กีฬากรีฑา - กระโดดค้ำ รุ่นอายุ 18 ปี ชายไกรวิชญ์ ปัญญาสวัสดิ์
2027 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายจิตติภาคย์ โชติประภัสร์
2127 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิงเขมวิกา ทนเถื่อน
2227 July 2023กีฬากรีฑา - สัตตกรีฑา รุ่นอายุ 16 ปี หญิงจิรนันท์ สังข์ทอง
2327 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 40.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 40.0 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเจล่า พนาวิวัฒนาการ
2427 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 40.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 40.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงพัทรวดี ขุนบุรี
2527 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 40.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 40.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเจล่า พนาวิวัฒนาการ
2628 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
ทีม 4 คน
2728 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 6 คน
2828 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายจิตติภาคย์ โชติประภัสร์
2928 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 5 คน
3028 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ทีม 6 คน
3128 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 45.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 45.0 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงดุษฎี ใบบัว
3228 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 45.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 45.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงดุษฎี ใบบัว
3328 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 45.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 45.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงดุษฎี ใบบัว
3428 July 2023กีฬาจักรยาน - ลู่ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงณัฐธยาน์ ภู่เกตุ
3528 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นน้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายธนพล เดชแสง
3629 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิงภัทราภรณ์ เดชานนท์
3729 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงสิริยากร เจริญขำ
3829 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักเกิน 40 กก.แต่ไม่เกิน 42 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงสุนิสา อนามนารถ
3930 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
ทีม 6 คน
4030 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 6 คน
4130 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ทีม 5 คน
4230 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
ทีม 5 คน
4330 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ทีม 4 คน
4430 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งวิบาก 2,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายจิตติภาคย์ โชติประภัสร์
4530 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 6 คน
4630 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 71.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 64.0 กก. แต่ไม่เกิน 71.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงอาริสรา ไร่ดี
4730 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 71.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 64.0 กก. แต่ไม่เกิน 71.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงอาริสรา ไร่ดี
4830 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 71.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 64.0 กก. แต่ไม่เกิน 71.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงอาริสรา ไร่ดี
4930 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวทน้ำหนักเกิน 48 กก.แต่ไม่เกิน 51 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายเศรษฐพงศ์ สังข์สี
5030 July 2023กีฬาฟุตซอล - ทีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
ทีม 15 คน
5130 July 2023กีฬาฟุตซอล - ทีมหญิง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 13 คน
5230 July 2023กีฬาฟุตซอล - ทีมหญิง รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ทีม 14 คน
5330 July 2023กีฬาฟุตซอล - ทีมหญิง รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ทีม 12 คน
5431 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมชุดหญิง รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ทีม 12 คน
5531 July 2023กีฬาฟุตบอล - ทีมชาย รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
ทีม 25 คน


เหรียญเงิน 44 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
123 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ประเภทมวยปล้ำหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 54 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 58 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงโชติกา นาวัลย์
224 July 2023กีฬาจักรยาน - ถนน ไทม์ไทรอัล 13.5 กิโลเมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายอัรซาคาน ไทยปาทาน
324 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 55 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายณพวีร์ เสพสุข
424 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายชวลิต อดทน
524 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายวชิรวัฒน์ สอนเขียว
624 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงวิชิตา เกษมณี
725 July 2023กีฬาจักรยาน - เสือภูเขา ไม่เกิน 1.15 ชั่วโมง รุ่นอายุ 16 ปี ชายสิรวิชญ์ แสนใส
825 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงศิรินดา สงภักดี
925 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิงเอญ่า ปัญญากาญจน์
1025 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงวิชิตา เกษมณี
1125 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยวหญิง รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ทีม 5 คน
1225 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมคู่หญิง รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ทีม 3 คน
1326 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิงสุพิชชา หัสกัน
1426 July 2023กีฬากรีฑา - กระโดดไกล รุ่นอายุ 16 ปี หญิงเบญจพร บุญมณี
1526 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายกันตพัฒน์ สิทธิ์ธนาวงค์
1626 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายเตชสิทธิ์ ไม้สูง
1726 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิงอติกานต์ ธนาพรกุล
1827 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชายพอเพียง อันติมานนท์
1927 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิงอังคณา ทองแท้
2027 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 40.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 40.0 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงพัทรวดี ขุนบุรี
2127 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 45.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 40.0 กก. แต่ไม่เกิน 45.0 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงบุณยานุช ชูนาค
2227 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 40.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 40.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเจล่า พนาวิวัฒนาการ
2327 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 45.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 40.0 กก. แต่ไม่เกิน 45.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงบุณยานุช ชูนาค
2427 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 40.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 40.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงพัทรวดี ขุนบุรี
2527 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 49.0 กก (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี ชายณัฐวุฒิ ชูนาค
2628 July 2023กีฬากรีฑา - ขว้างจักร รุ่นอายุ 18 ปี ชายสุภกิต มีคำ
2728 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นน้ำหนักเกิน 36 กก.แต่ไม่เกิน 38 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายเมธาสิทธิ์ สงวนศิลป์
2828 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมินิเวท น้ำหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายอัครวิน ศิริพยัคฆ์
2928 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมินิเวท น้ำหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงพิมพ์ลดา ศุภาพงษ์พันธ์
3029 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย รุ่นอายุ 18 ปี ชายณฌานนท์ รักษ์ชอบ
3129 July 2023กีฬากรีฑา - พุ่งแหลน รุ่นอายุ 14 ปี ชายฐิติวัฒน์ นรสิงห์
3229 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายกวิน ช่วยแก้ว
3329 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 16 ปี หญิงจิรนันท์ สังข์ทอง
3429 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 73.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 67.0 กก. แต่ไม่เกิน 73.0 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายดนัยณัฐ กุลชัยอนันต์
3529 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 73.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 67.0 กก. แต่ไม่เกิน 73.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี ชายดนัยณัฐ กุลชัยอนันต์
3629 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 73.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 67.0 กก. แต่ไม่เกิน 73.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี ชายดนัยณัฐ กุลชัยอนันต์
3730 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 59.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงฐิตาพร ตีกา
3830 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 59.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงฐิตาพร ตีกา
3930 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 59.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงฐิตาพร ตีกา
4030 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก.แต่ไม่เกิน 54 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายวิวิธวินท์ เลนทำมี
4130 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 57 กก.แต่ไม่เกิน 60 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายอติศักดิ์ มงกุฏแก้ว
4230 July 2023กีฬาฟุตซอล - ทีมชาย รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 12 คน
4330 July 2023กีฬาวอลเลย์บอล - ทีมหญิง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 11 คน
4431 July 2023กีฬาฟุตบอล - ทีมชาย รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 25 คน


เหรียญทองแดง 63 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
123 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนัก 34 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 38 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายอาณาจักร จรัสแผ้ว
224 July 2023กีฬาจักรยาน - ถนน ไทม์ไทรอัล 9 กม. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงณัฐธยาน์ ภู่เกตุ
324 July 2023กีฬาจักรยาน - ถนน ไทม์ไทรอัล 13.5 กิโลเมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายธฤต รอดวิลัย
424 July 2023กีฬาจักรยาน - ถนน ไทม์ไทรอัล 9 กม. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงพลอยอันดา สร่างไธสง
524 July 2023กีฬามวยปล้ำ - เกรกโกร-โรมัน รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายโจไชยา จาค็อบ
624 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ประเภทมวยปล้ำหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 53 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี หญิงมณีลักษณ์ เตียงกูล
724 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายณภัทร โพธิเเสนสุข
824 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิงอติกานต์ ธนาพรกุล
924 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยวหญิง รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ทีม 5 คน
1024 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมคู่หญิง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 3 คน
1125 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักเกิน 42 กก.แต่ไม่เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายพิพัฒน์ธนะชัย เครือนิล
1225 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก.แต่ไม่เกิน 63.5 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายอภินันท์ ปราบพาล
1325 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม รุ่นอายุ 18 ปี ชายเจตษฎา แสงสร้อย
1425 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายกันตพัฒน์ สิทธิ์ธนาวงค์
1525 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายณัฏฐพล ตันประวัติ
1625 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงอลิษรา อุ่นเพ็ญ
1725 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิงธัญชนก เย็นวัฒนา
1826 July 2023กีฬากรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุ 14 ปี ชายธนเทพ ศรีมณี
1926 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายกฤษณพล ริดชูรี
2026 July 2023กีฬาจักรยาน - ถนน โรดเรซ 54 กม. รุ่นอายุ 16 ปี ชายวัชรพงศ์ สังคง
2126 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 46 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 48 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงปราณัสมา เกษสม
2226 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักเกิน 43 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายภูวศิษฐ์ เลิศล้ำรุ่งเรืองวิจิตร
2326 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวทน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายจักรพรรดิ กันรัตน์
2426 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักเกิน 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายนิติศักดิ์ แสงมณี
2526 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายปรเมศวร์ โตอรุณ
2626 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายณัฎฐ์ ไตรทาน
2726 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงอุษณิษา กาญจนโหติ
2826 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิงธัญชนก เย็นวัฒนา
2927 July 2023กีฬากรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 18 ปี ชายสุภกิต มีคำ
3027 July 2023กีฬากรีฑา - ขว้างค้อน รุ่นอายุ 18 ปี หญิงพรสวรรค์ เคาวสุต
3127 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายนำโชค ภูแพง
3227 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายภัทรดนัย ถนอมดำรงศักดิ์
3327 July 2023กีฬากรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุ 16 ปี หญิงเบญจพร บุญมณี
3427 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 45.0 กก. แต่ไม่เกิน 49.0 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงอังสุมาลี วระสิงห์
3527 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงบุษกร คล้ายเพ็ชร
3627 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 45.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 40.0 กก. แต่ไม่เกิน 45.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงบุณยานุช ชูนาค
3727 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 45.0 กก. แต่ไม่เกิน 49.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงอังสุมาลี วระสิงห์
3827 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงบุษกร คล้ายเพ็ชร
3927 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 49.0 กก รุ่นอายุ 14 ปี ชายณัฐวุฒิ ชูนาค
4027 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายประวีร์ พันธ์ยาง
4127 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี ชายประวีร์ พันธ์ยาง
4227 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี ชายประวีร์ พันธ์ยาง
4327 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักเกิน 43 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายกิจฏิภูมิ จันทร์สุภา
4427 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายปิติพงค์ คำทอง
4527 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงณัฐณิชา สุนทรอินทร์
4627 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 34 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายคุณธรรม ดีบ้านห้วย
4727 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 34 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 38 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายธนาพศ เฮงเจริญ
4828 July 2023กีฬากรีฑา - กระโดดไกล รุ่นอายุ 14 ปี ชายธนเทพ ศรีมณี
4928 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายภัทรดนัย ถนอมดำรงศักดิ์
5028 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายชัยพร ทองลอง
5128 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก.แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายสิทธินนท์ ดำเนียม
5228 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 55 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายนิรัตร์ หลักแหล้ง
5329 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิงสุพิชชา หัสกัน
5429 July 2023กีฬาจักรยาน - ลู่ เปอร์ซูท 2000 เมตร. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงณัฐธยาน์ ภู่เกตุ
5529 July 2023กีฬาฟุตซอล - ทีมชาย รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
ทีม 12 คน
5629 July 2023กีฬาวอลเลย์บอล - ทีมหญิง รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ทีม 12 คน
5730 July 2023กีฬากรีฑา - ขว้างค้อน รุ่นอายุ 16 ปี ชายณดนัย รวยสูงเนิน
5830 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 61.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 61.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายณรงค์ฤทธิ์ ซ้ายสุข
5930 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 61.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 61.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี ชายณรงค์ฤทธิ์ ซ้ายสุข
6030 July 2023กีฬาฟุตบอล - ทีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
ทีม 25 คน
6130 July 2023กีฬาฟุตบอล - ทีมหญิง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 22 คน
6230 July 2023กีฬาฟุตบอล - ทีมหญิง รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ทีม 20 คน
6330 July 2023กีฬาฟุตบอล - ทีมหญิง รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ทีม 22 คน