การแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "นครลำปางเกมส์"
วันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดลำปาง

เหรียญรางวัลของ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

28
เหรียญทอง
8
เหรียญเงิน
9
เหรียญทองแดง
45
รวม


เหรียญทอง 28 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
124 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายธนัชชา ชัยจันทึก
224 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 500 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายพีรพัฒน์ สมรูป
324 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชายณรงค์ศักดิ์ พลคำ
424 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 500 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
ทีม 3 คน
524 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
ทีม 2 คน
624 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 3 คน
724 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือแคนู 1 คน ระยะทาง 500 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายกันชัย แซ่หว่าง
824 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือแคนู 1 คน ระยะทาง 500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชายกฤษณะ จวงจันทร์
924 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือแคนู 2 คน ระยะทาง 500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 3 คน
1024 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือแคนู 2 คน ระยะทาง 500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
ทีม 3 คน
1124 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิงกัลยกร สุภวัฒนากร
1224 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ทีม 3 คน
1324 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือกระดานยืนพาย ระยะทาง 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิงกัลยารัตน์ ผาสุข
1425 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายพีรพัฒน์ สมรูป
1525 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชายพิชญางกูร ทองปั้น
1625 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 1 คน
1725 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 3 คน
1825 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
ทีม 2 คน
1925 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือแคนู 1 คน ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายกฤษฎา อ้ายวัน
2025 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือแคนู 1 คน ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายโภคทรัพย์ บุญมี
2125 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือแคนู 1 คน ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชายอนุสิทธิ์ สมรูป
2225 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือแคนู 2 คน ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
ทีม 3 คน
2325 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือแคนู 2 คน ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 3 คน
2425 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงจิรชยา หวลสัตย์
2525 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิงกัลยกร สุภวัฒนากร
2625 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ทีม 3 คน
2725 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 2 คน
2829 July 2023กีฬากรีฑา - ขว้างค้อน รุ่นอายุ 18 ปี ชายนายอับบาส วงค์ศักดิ์


เหรียญเงิน 8 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
124 July 2023กีฬาจักรยาน - ถนน ไทม์ไทรอัล 18 กิโลเมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชายนายจิรันตน์ กันทาปวง
224 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือแคนู 1 คน ระยะทาง 500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายกฤษฎา อ้ายวัน
324 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 500 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงจิรชยา หวลสัตย์
424 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือกระดานยืนพาย ระยะทาง 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายปฏิพัทธ์ อินยา
524 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือกระดานยืนพาย ระยะทาง 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชายสุทธิภัทร มาละวัน
625 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
ทีม 3 คน
725 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือกระดานยืนพาย ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายศิลาชัย คำสุขดี
825 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือกระดานยืนพาย ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชายภานุวัฒน์ ซ้อนศรี


เหรียญทองแดง 9 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
124 July 2023กีฬาจักรยาน - ถนน ไทม์ไทรอัล 18 กิโลเมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชายนายภานุพงษ์ สิงห์คำ
224 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 500 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ทีม 3 คน
324 July 2023กีฬาแฮนด์บอล - ทีมหญิง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 8 คน
424 July 2023กีฬาแฮนด์บอล - ทีมหญิง รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ทีม 12 คน
525 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ทีม 3 คน
625 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือกระดานยืนพาย ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิงมนฤทัย สุภาพ
727 July 2023กีฬาเทควันโด - เฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 51-55 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายธนัช เกิดพรม
828 July 2023กีฬากรีฑา - อัฏฐกรีฑา รุ่นอายุ 18 ปี ชายนายจักรรินทร์ ปิ่นแก้ว
930 July 2023กีฬากรีฑา - ปัญจกรีฑา รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายพิชญ์ศิลป์ ตานวล