การแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "นครลำปางเกมส์"
วันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดลำปาง

เหรียญรางวัลของ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

26
เหรียญทอง
23
เหรียญเงิน
22
เหรียญทองแดง
71
รวม


เหรียญทอง 26 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
123 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายนายกิตติวัฒน์ วินสา
223 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายนายธนภัทร วินสา
323 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายนายคณากร บุญเจือ
423 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงนางสาวพัชราภา ห่วงสุวรรณ
523 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ต่อสู้ KUMITE ทีมชาย รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 4 คน
623 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 57 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายจรณชัย บุญมาตย์
723 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ประเภทมวยปล้ำหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 54 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 58 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงพัชราภรณ์ ดาราช
823 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 44 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 48 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายพิชัย กิ่งก้าน
924 July 2023กีฬาจักรยาน - ถนน ไทม์ไทรอัล 9 กม. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงกนกวรรณ ผาเหลา
1024 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงนางสาวณัฐญรา ทาทอง
1124 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักมากกว่า 59 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงนางสาวธนาภา ปิศิลป์
1224 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ต่อสู้ KUMITE ทีมหญิง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 4 คน
1324 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือแคนู 1 คน ระยะทาง 500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายฉัตรชัย ปราคำศรี
1424 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือกระดานยืนพาย ระยะทาง 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายฉัตรชัย ปราคำศรี
1525 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ประเภทมวยปล้ำหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 46 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 49 กิโลกรัม รุ่นอายุ 18 ปี หญิงปรวรรณ ทองอาจ
1625 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือกระดานยืนพาย ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายฉัตรชัย ปราคำศรี
1725 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยวหญิง รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ทีม 5 คน
1825 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมคู่หญิง รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ทีม 3 คน
1926 July 2023กีฬากรีฑา - กระโดดสูง รุ่นอายุ 18 ปี ชายกิติศักดิ์ เสวะกะ
2026 July 2023กีฬากรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 14 ปี ชายนายศุภกิตติ์ ปัญญาประชุม
2127 July 2023กีฬากรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 18 ปี ชายนายเอกศักดิ์ พุฒศรี
2227 July 2023กีฬากรีฑา - ขว้างจักร รุ่นอายุ 14 ปี ชายนายศุภกิตติ์ ปัญญาประชุม
2328 July 2023กีฬากรีฑา - ขว้างจักร รุ่นอายุ 18 ปี ชายนายอพิชิต วงษ์ไชย
2428 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายนฤเบศร์ พลหาญ
2529 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย รุ่นอายุ 14 ปี ชายพัชรพล โกษาจันทร์
2631 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมชุดหญิง รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ทีม 12 คน


เหรียญเงิน 23 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
123 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 43 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายบวรทัต พูลผล
223 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายนายอภินันท์ คำศรี
323 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ต่อสู้ KUMITE ทีมชาย รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
ทีม 4 คน
423 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 52 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายวรินทร คำงาม
523 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ประเภทมวยปล้ำหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 39 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 42 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงธวัลรัตน์ เป็นมงคล
623 July 2023กีฬามวยปล้ำ - เกรกโกร-โรมัน รุ่นน้ำหนักเกิน 44 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 48 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายธนวัฒน์ สีต่างตำ
724 July 2023กีฬาจักรยาน - ถนน ไทม์ไทรอัล 9 กม. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงสุนิสา จูมทอง
824 July 2023กีฬาจักรยาน - ถนน ไทม์ไทรอัล 9 กม. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงอุบลวรรณ ผาเหลา
924 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงนางสาวปรายฝน วิเศษชาติ
1024 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงนางสาวธนัญญา ปิศิลป์
1124 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 51 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายพลากร สุวรรณไตรย์
1224 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 500 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ทีม 3 คน
1325 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม รุ่นอายุ 18 ปี ชายอลงกรณ์ ขาวฟอง
1425 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิงสุภัคสรณ์ มรกตบัวตอง
1525 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ทีม 3 คน
1625 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือกระดานยืนพาย ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิงนันท์นิชา วงศา
1725 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยวชาย รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
ทีม 5 คน
1825 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมคู่หญิง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 3 คน
1928 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นน้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายธีรภัทร ชูชาติ
2028 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงอภิสรา รักโคตร
2129 July 2023กีฬาจักรยาน - ลู่ เปอร์ซูท 2000 เมตร. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงสุนิสา จูมทอง
2230 July 2023กีฬากรีฑา - ปัญจกรีฑา รุ่นอายุ 14 ปี ชายพัชรพล โกษาจันทร์
2330 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวทเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงณัฐนิชา แก้วชิน


เหรียญทองแดง 22 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
123 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 38 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 41 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายกฤษฎา คำล้าน
224 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายหัฐพล วงค์คำ
324 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ประเภทมวยปล้ำหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 46 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 49 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี หญิงเมทินี เจียมวงค์
424 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือแคนู 2 คน ระยะทาง 500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 3 คน
524 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิงธนนันทน์ เตชะจตุรพิธ
624 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือกระดานยืนพาย ระยะทาง 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิงสุภัตรา มรกตบัวตอง
724 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมคู่ชาย รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 3 คน
824 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมคู่หญิง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 3 คน
925 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ประเภทมวยปล้ำหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 53 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 57 กิโลกรัม รุ่นอายุ 18 ปี หญิงขวัญแก้ว หุ่นทอง
1025 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือแคนู 2 คน ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 3 คน
1125 July 2023กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ทีม 2 คน
1226 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชายธนดร วุฒสังข์
1326 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงจิราภรณ์ วัชนะจำนงค์
1426 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวทน้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายพัชรพล พุทธละ
1527 July 2023กีฬากรีฑา - สัตตกรีฑา รุ่นอายุ 18 ปี หญิงจุฑาวดี กองสุข
1627 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิ้ลเวทน้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายชาติกล้า จันทะสิทธิ์
1727 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงณัฎฐา นำผล
1828 July 2023กีฬาจักรยาน - ลู่ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงสุนิสา จูมทอง
1929 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย รุ่นอายุ 14 ปี ชายพุุฒิเมธ คูณภาค
2029 July 2023กีฬากรีฑา - ขว้างจักร รุ่นอายุ 18 ปี หญิงนางสาวฐิติภรณ์ โพธิคาร
2129 July 2023กีฬากรีฑา - พุ่งแหลน รุ่นอายุ 14 ปี ชายทิวากร ยามประโคน
2230 July 2023กีฬากรีฑา - ปัญจกรีฑา รุ่นอายุ 14 ปี หญิงอนงค์นาถ วิวาสุข