การแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "นครลำปางเกมส์"
วันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดลำปาง

เหรียญรางวัลของ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

40
เหรียญทอง
42
เหรียญเงิน
48
เหรียญทองแดง
130
รวม


เหรียญทอง 40 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
123 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 41 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 44 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายธีรภัทร ชัยเจริญ
224 July 2023กีฬาจักรยาน - ถนน ไทม์ไทรอัล 9 กม. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงด.ญ. ปรียาภรณ์ กาฬภักดี
324 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายนายธนากร มีเหลือ
424 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายนายศุภณัฐ โพชสาลี
524 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายอัตรคุปต์ สินธุ์สูงเนิน
624 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายปวริศร์ ตอจับต้น
724 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเด็กหญิงปภัสรา เลิศสกุล
824 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิงเด็กหญิงธันยพร อินทร์ชื่น
925 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายนายนพวิชญ์ ตั้งพงศ์บัณฑิต
1025 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายชิติคมน์ จันทบุรี
1125 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเด็กหญิงปภัสรา เลิศสกุล
1225 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิงเด็กหญิงอริสรา ประมงค์
1325 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเด็กหญิงณฐพร พรหมดวง
1425 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมคู่ชาย รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
ทีม 3 คน
1525 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมคู่หญิง รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ทีม 3 คน
1626 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิงนางสาวปาริฉัตร สันทบ
1726 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายนายศุภณัฐ โพชสาลี
1826 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายชิติคมน์ จันทบุรี
1926 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายปวริศร์ ตอจับต้น
2026 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเด็กหญิงปภัสรา เลิศสกุล
2126 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิงเด็กหญิงอริสรา ประมงค์
2227 July 2023กีฬาเทควันโด - ไลท์เวท น้ำหนักเกิน 55-59 กิโลกรัม รุ่นอายุ 18 ปี ชายธนกฤต เลิศประเสริฐ
2327 July 2023กีฬาเทควันโด - เฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 51-55 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายปวริศร ขุมทอง
2427 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายกานต์ แก้วจันทร์
2528 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเด็กหญิงวรินทร ดอนอินทร์
2628 July 2023กีฬากรีฑา - กระโดดสูง รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเด็กหญิงกชกร เสริมศิริ
2728 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. ขึ้นไป รุ่นอายุ 14 ปี หญิงทัตสิกา สายทินกร
2828 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. ขึ้นไป (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงทัตสิกา สายทินกร
2928 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 61.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 61.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี ชายณฐกร จำนงค์ภักดิ์
3028 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายธีรภัทร หลั่นเจริญ
3128 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 50 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายปวริศ กลิ่นมะลิ
3228 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 55 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายชายากร เกตุปั้น
3328 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 73 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายพลวัต ทองมาก
3429 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งวิบาก 2,000 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิงนางสาวจุฑาภัทร ชอบจิตร
3529 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเด็กหญิงนิสิตา เต๋ทิ
3629 July 2023กีฬาจักรยาน - ลู่ เปอร์ซูท 2000 เมตร. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงด.ญ. ปรียาภรณ์ กาฬภักดี
3729 July 2023กีฬายูโด - ทีมชาย รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 5 คน
3830 July 2023กีฬากรีฑา - ปัญจกรีฑา รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเด็กหญิงนิสิตา เต๋ทิ
3930 July 2023กีฬาวอลเลย์บอล - ทีมชาย รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 20 คน
4031 July 2023กีฬาฟุตบอล - ทีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
ทีม 25 คน


เหรียญเงิน 42 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
123 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ประเภทมวยปล้ำหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 54 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเด็กหญิงกุลิศรา ศรีสมบัติ
224 July 2023กีฬามวยปล้ำ - เกรกโกร-โรมัน รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายเด็กชายนฤบดินทร์ โชระเวก
324 July 2023กีฬามวยปล้ำ - เกรกโกร-โรมัน รุ่นน้ำหนักเกิน 65 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 71 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายนายกิตติวัฒน์ สุขมูล
424 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ประเภทมวยปล้ำหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 46 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 49 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี หญิงนางสาวชลธิชา โพธิ์วิเศษ
524 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายพุฒิเมธ วิสารทะสิงห์
624 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายนายนพวิชญ์ ตั้งพงศ์บัณฑิต
724 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเด็กหญิงวรกานต์ ภัคดี
825 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ประเภทมวยปล้ำหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 53 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 57 กิโลกรัม รุ่นอายุ 18 ปี หญิงนางสาวภิญลักษณ์ เอี่ยมอาจ
925 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายจิตรคุปต์ สินธุ์สูงเนิน
1025 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายนายภูมิพัฒน์ เลิศสมจิตร
1125 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมคู่หญิง รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ทีม 3 คน
1226 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายเด็กชายสิทธิศักดิ์ ใจกล้า
1326 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเด็กหญิงวรกานต์ ภัคดี
1427 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิงนางสาวพุทธชาด สุขกลิ่น
1527 July 2023กีฬายูโด - ท่าทุ่มมาตรฐานชาย NAGE-NO-KATA รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
ทีม 2 คน
1628 July 2023กีฬากรีฑา - กระโดดสูง รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเด็กหญิงวิภาดา ล้ำเลิศ
1728 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายนายภัทรพงษ์ เสมาชัย
1828 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 6 คน
1928 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. ขึ้นไป (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงทัตสิกา สายทินกร
2028 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 45.0 กก. แต่ไม่เกิน 49.0 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงจิรสุดา วงษ์ละม้าย
2128 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 45.0 กก. แต่ไม่เกิน 49.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงจิรสุดา วงษ์ละม้าย
2228 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 61.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 61.0 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายณฐกร จำนงค์ภักดิ์
2328 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 61.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 61.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี ชายณฐกร จำนงค์ภักดิ์
2428 July 2023กีฬาจักรยาน - ลู่ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงด.ญ. ปรียาภรณ์ กาฬภักดี
2528 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักเกิน 43 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายปิยพล พันสนิท
2629 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 61.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 61.0 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายดลฤทธิ์ สายสงวน
2729 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 61.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 61.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี ชายดลฤทธิ์ สายสงวน
2829 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 61.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 61.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี ชายดลฤทธิ์ สายสงวน
2929 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 71.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 71.0 กก. ขึ้นไป รุ่นอายุ 16 ปี หญิงณัฐพร ทับเเถม
3029 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงณัฐภัทร นุชสวัสดิ์
3129 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 59.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงศศิพร กลีบกลางดอน
3229 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 71.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 71.0 กก. ขึ้นไป (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงณัฐพร ทับเเถม
3329 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 71.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 71.0 กก. ขึ้นไป (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงณัฐพร ทับเเถม
3430 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 6 คน
3530 July 2023กีฬากรีฑา - ปัญจกรีฑา รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเด็กหญิงวรินทร ดอนอินทร์
3630 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 6 คน
3730 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 71.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 64.0 กก. แต่ไม่เกิน 71.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงกัญญารัตน์ สภาพักตร์
3830 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 71.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 64.0 กก. แต่ไม่เกิน 71.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงกัญญารัตน์ สภาพักตร์
3930 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 71.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 64.0 กก. แต่ไม่เกิน 71.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงกัญญารัตน์ สภาพักตร์
4031 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 81.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 73.0 กก. แต่ไม่เกิน 81.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี ชายเดชชัชวาล สระทองพูน
4131 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมชุดชาย รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
ทีม 13 คน
4231 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมชุดหญิง รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ทีม 15 คน


เหรียญทองแดง 48 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
123 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายธีร์รัชพล คจิตรนพฤทธิ์
223 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายนพณัฐ กลิ่นหอม
323 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ต่อสู้ KUMITE ทีมชาย รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 2 คน
423 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 52 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายธนกฤต พรหมชนะ
523 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 57 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายพุทธิพงษ์ ทองแซก
623 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ประเภทมวยปล้ำหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 54 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 58 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเด็กหญิงสิริกัญญา เวชสิท
723 July 2023กีฬามวยปล้ำ - เกรกโกร-โรมัน รุ่นน้ำหนัก 34 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 38 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายณัฐวุธ หอมระหัด
823 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 41 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 44 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายธีรภัทร ชัยเจริญ
924 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักมากกว่า 59 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงมานิตา พึ่งพงษ์
1024 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเด็กหญิงสถลัชนันท์ คำยุด
1124 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเด็กหญิงจินตภาณัฏฐ์ บัวพนมมาศ
1224 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยวชาย รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 5 คน
1324 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยวหญิง รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ทีม 5 คน
1424 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยวหญิง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 5 คน
1525 July 2023กีฬามวยปล้ำ - เกรกโกร-โรมัน รุ่นน้ำหนัก 55 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัม รุ่นอายุ 18 ปี ชายนายธนพล คำสุข
1625 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายพุฒิเมธ วิสารทะสิงห์
1725 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายปวริศร์ ตอจับต้น
1825 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเด็กหญิงณฐพร พรหมดวง
1926 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิงนางสาวพุทธชาด สุขกลิ่น
2026 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายกิตติศักดิ์ วรรฒนะ
2126 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายจิตรคุปต์ สินธุ์สูงเนิน
2226 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายเด็กชายนราธิป จันทบุรี
2326 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเด็กหญิงสถลัชนันท์ คำยุด
2426 July 2023กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเด็กหญิงรมย์นลิน ไม้สูง
2527 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเด็กหญิงวรินทร ดอนอินทร์
2627 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 45.0 กก. แต่ไม่เกิน 49.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงปรัชญา ทองวอน
2727 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงปนัดดา ทองสกุล
2827 July 2023กีฬาเทควันโด - มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 63-68 กิโลกรัม รุ่นอายุ 18 ปี ชายดนุสรณ์ ธนาคมกุล
2927 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายเขตตะวัน เฉิดไธสง
3027 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายทัศกรณ์ ภูศรี
3127 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 50 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายวรภพ อุ่นตาดี
3227 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 34 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายณัฐพงษ์ แซ่เอี้ยว
3327 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายธนนันท์ สวัสดี
3427 July 2023กีฬาวอลเลย์บอล - ทีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
ทีม 20 คน
3528 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิงนางสาววรรณษา ทองปลาด
3628 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 45.0 กก. แต่ไม่เกิน 49.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงจิรสุดา วงษ์ละม้าย
3728 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายไชยวัฒน์ ภูศรี
3828 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 66 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายธนพล โง่นสุข
3928 July 2023กีฬาวอลเลย์บอล - ทีมชาย รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
ทีม 20 คน
4029 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 81.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 81.0 กก. ขึ้นไป (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี ชายกฤตวัฒน์ ก้อนนาค
4129 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงณัฐภัทร นุชสวัสดิ์
4229 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 64.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. แต่ไม่เกิน 64.0 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงญาโณทัย เเสงทอง
4329 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 64.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. แต่ไม่เกิน 64.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงญาโณทัย เเสงทอง
4429 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงณัฐภัทร นุชสวัสดิ์
4529 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 64.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. แต่ไม่เกิน 64.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงญาโณทัย เเสงทอง
4629 July 2023กีฬายูโด - ทีมชาย รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
ทีม 7 คน
4729 July 2023กีฬายูโด - ทีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
ทีม 3 คน
4830 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมชุดหญิง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 15 คน