การแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "นครลำปางเกมส์"
วันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดลำปาง

เหรียญรางวัลของ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

17
เหรียญทอง
23
เหรียญเงิน
21
เหรียญทองแดง
61
รวม


เหรียญทอง 17 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
124 July 2023กีฬามวยปล้ำ - เกรกโกร-โรมัน รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายนายพงศ์พิทักษ์ สวยรูป
224 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ประเภทมวยปล้ำหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 46 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 49 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี หญิงเด็กหญิงสโรชินี เจนดง
325 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม รุ่นอายุ 18 ปี ชายนายเจษฎา รัตนพันธ์
425 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ประเภทมวยปล้ำหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 53 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 57 กิโลกรัม รุ่นอายุ 18 ปี หญิงนางสาวสุวรรณกัลยา ศรัทธาอนันต์
527 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 36 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 40 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงพัฒน์นรี ประเสริฐศรี
627 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 44 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 48 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงฉัตรชฎาภรณ์ สุวรรณวิจิตร
728 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายธนกร เหือนสุข
828 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 38 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 42 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี หญิงศิริรัตน์ อาจหาญ
928 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 57 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี หญิงทิพาพร สัมฤทธิ์
1028 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงรุ่งนภา ดวงพุฒ
1128 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงชนาภัทร ไชยชนะ
1229 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักเกิน 43 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายเกียรติศักดิ์ สุขวี
1329 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายวชิรวิทย์ บุญกุศล
1429 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายธราเทพ พิมพ์วงค์
1529 July 2023กีฬายูโด - ทีมหญิง รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ทีม 5 คน
1630 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายธีระวิทย์ เกษี
1730 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายภานุวัฒน์ ปุณกรณ์


เหรียญเงิน 23 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
123 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 57 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายเอกอรุณ อ่อนมิ่ง
223 July 2023กีฬามวยปล้ำ - เกรกโกร-โรมัน รุ่นน้ำหนัก 34 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 38 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายจักรพรรณ์ พรหมคุณ
323 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนัก 34 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 38 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายนนทกร ขวัญบุญจันทร์
423 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 38 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 41 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายวรวุฒิ ขวัญบุญจันทร์
523 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 41 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 44 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายธนดล ไชยราช
624 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายเด็กชายกิตติศักดิ์ หวังทองดี
724 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ประเภทมวยปล้ำหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 53 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี หญิงนางสาวณัฐนันท์ ชนะมนตรี
825 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ประเภทมวยปล้ำหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 46 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 49 กิโลกรัม รุ่นอายุ 18 ปี หญิงนางสาวภัสรา ศิริรัตน์
925 July 2023กีฬามวยปล้ำ - เกรกโกร-โรมัน รุ่นน้ำหนัก 55 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัม รุ่นอายุ 18 ปี ชายนายเศรษฐวัฒน์ สมปาน
1025 July 2023กีฬาแฮนด์บอล - ทีมหญิง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 11 คน
1125 July 2023กีฬาแฮนด์บอล - ทีมหญิง รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ทีม 16 คน
1227 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 40 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 44 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงสุณิสา สุราช
1327 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 52 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงรฏา บูรณพาศิลป์
1427 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 63 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเพชรธันวา ร่มโพธิ์
1528 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงสุรางคนา จันทรโสภา
1628 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 42 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 45 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี หญิงปริชญา สวยสะอาด
1728 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงภัณฑิรา อินทร์แปลง
1829 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักเกิน 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายวรากร สายชุมดี
1929 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงด.ญ.เปมิกา พยุงเกษม
2029 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวทเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายธนชัย เกิดสันโดด
2129 July 2023กีฬายูโด - ทีมหญิง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 6 คน
2230 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงณัฐฐาสินีย์ เหง้าพันธ์
2330 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงเกวลิน นรสิงห์


เหรียญทองแดง 21 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
123 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ประเภทมวยปล้ำหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 39 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 42 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเด็กหญิงวิชิดา ศรีนวล
223 July 2023กีฬามวยปล้ำ - เกรกโกร-โรมัน รุ่นน้ำหนักเกิน 44 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 48 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายกิตติศักดิ์ แก้วไพรวัน
324 July 2023กีฬามวยปล้ำ - เกรกโกร-โรมัน รุ่นน้ำหนักเกิน 65 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 71 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายเด็กชายณัฐภาส พร้อมสันเทียะ
424 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 55 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายเด็กชายมนัญชัย บุตรโค
524 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายนายธัญนิธิ ข่าขันมะลี
625 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงวิไลพร พรมสุภะ
725 July 2023กีฬาฟุตซอล - ทีมหญิง รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ทีม 13 คน
826 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นน้ำหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายพีรพัฒน์ ปัจจัยเต
926 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงด.ญ.สีนิน ศิริม่วง
1026 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงปภาวดี สายโสภา
1126 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวทน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายกิตติพงษ์ มั่นยืน
1226 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักเกิน 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายอภิภูมิ บุรุษ
1327 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายศักรินทร์ พิชญธรรมกุล
1427 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวทเตอร์เวทน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายปัญญากร แคโอชา
1527 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวทน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงกฤษณา ลาพรมมา
1627 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 57 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงสุภัสสร ไชยชนะ
1728 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 52 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี หญิงอินทุอร สิริสุขไพศาล
1828 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 63 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี หญิงจิรนันท์ จุลลัง
1928 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงสิณัฐชามณฑ์ ชินวงศ์
2029 July 2023กีฬายูโด - ทีมหญิง รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ทีม 4 คน
2130 July 2023กีฬาฟุตบอล - ทีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
ทีม 23 คน