การแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "นครลำปางเกมส์"
วันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดลำปาง

เหรียญรางวัลของ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

17
เหรียญทอง
24
เหรียญเงิน
21
เหรียญทองแดง
62
รวม


เหรียญทอง 17 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
126 July 2023กีฬากรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 16 ปี หญิงพศิกา กุลพรศักดิ์
227 July 2023กีฬากรีฑา - เดิน 3,000 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิงธีริศรา แก่นนาคำ
328 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมินิเวท น้ำหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงขวัญชนก อะโนมา
429 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายสุทีฆทัศน์ พันธุ์วิเศษ
529 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 73.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 67.0 กก. แต่ไม่เกิน 73.0 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายจักรพงศ์ นามอ่อน
629 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี ชายสุทีฆทัศน์ พันธุ์วิเศษ
729 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 73.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 67.0 กก. แต่ไม่เกิน 73.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี ชายจักรพงศ์ นามอ่อน
829 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี ชายสุทีฆทัศน์ พันธุ์วิเศษ
929 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 73.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 67.0 กก. แต่ไม่เกิน 73.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี ชายจักรพงศ์ นามอ่อน
1029 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายชนะพล ช่วยนา
1130 July 2023กีฬากรีฑา - พุ่งแหลน รุ่นอายุ 16 ปี หญิงจตุพร ไทยอ่อน
1230 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 49.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงแคนาดา ไชฮะนิจ
1330 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 64.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. แต่ไม่เกิน 64.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงพิศมัย วิไลวรรณ์
1430 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวทน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายวชรกร จันทศร
1531 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 96.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 96.0 กก. ขึ้นไป รุ่นอายุ 18 ปี ชายบุญญปัญญ์ รุกขะวัฒน์
1631 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 96.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 96.0 กก. ขึ้นไป (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี ชายบุญญปัญญ์ รุกขะวัฒน์
1731 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 96.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 96.0 กก. ขึ้นไป (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี ชายบุญญปัญญ์ รุกขะวัฒน์


เหรียญเงิน 24 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
128 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิงธีริศรา แก่นนาคำ
228 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 59.0 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงปวีณ์พร จิมากรจีน
328 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. ขึ้นไป รุ่นอายุ 14 ปี หญิงกัลยา สกลรัตน์
428 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 59.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงปวีณ์พร จิมากรจีน
528 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. ขึ้นไป (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงกัลยา สกลรัตน์
628 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 59.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงปวีณ์พร จิมากรจีน
728 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 45.0 กก. แต่ไม่เกิน 49.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงปราถนา สกุลเมือง
828 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายจิตติพัฒน์ ชำนาญไพร
929 July 2023กีฬากรีฑา - ขว้างจักร รุ่นอายุ 18 ปี หญิงปาณิศา โชคชัยชัยเจริญ
1029 July 2023กีฬากรีฑา - เดิน 2,000 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงปาริฉัตร โพธิ์ศรี
1129 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 64.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. แต่ไม่เกิน 64.0 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงอุไรพร บุญธรรม
1229 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 64.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. แต่ไม่เกิน 64.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงอุไรพร บุญธรรม
1329 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 59.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงสุรัตติกาญ พวงทอง
1429 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 64.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. แต่ไม่เกิน 64.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงอุไรพร บุญธรรม
1530 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายสุรพัศ บัวสันเทียะ
1630 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี ชายสุรพัศ บัวสันเทียะ
1730 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี ชายสุรพัศ บัวสันเทียะ
1830 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 64.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. แต่ไม่เกิน 64.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงพิศมัย วิไลวรรณ์
1930 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 76.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 71.0 กก. แต่ไม่เกิน 76.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงชลิตา วงษ์เสนา
2030 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 49.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงแคนาดา ไชฮะนิจ
2130 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 76.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 71.0 กก. แต่ไม่เกิน 76.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงชลิตา วงษ์เสนา
2230 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 49.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงแคนาดา ไชฮะนิจ
2330 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 64.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. แต่ไม่เกิน 64.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงพิศมัย วิไลวรรณ์
2430 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 76.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 71.0 กก. แต่ไม่เกิน 76.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงชลิตา วงษ์เสนา


เหรียญทองแดง 21 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
126 July 2023กีฬากรีฑา - กระโดดไกล รุ่นอายุ 14 ปี หญิงธิมาพร ชนะภักดี
226 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นน้ำหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายพลวัฒน์ สายทองทิพย์
326 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นน้ำหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายสุรยุทธ บำรุงกลาง
426 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นน้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายสุธินันท์ อินสว่าง
526 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมินิเวท น้ำหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายชวิน นุชประไพ
626 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายปริญญา เจียกสูงเนิน
727 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายศุภกฤต เปี้ยวงศ์
827 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายณัฐศักดิ์ หาวิรส
927 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักเกิน 43 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายศักย์ศรณ์ แก้วเฟื่อง
1027 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายชลสิทธิ์ คชสิทธิ์
1127 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวทน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงวราภรณ์ ศรีสำรวจ
1227 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวทเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายภัทรดนัย สมอบ้าน
1328 July 2023กีฬากรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 16 ปี ชายกัมพล พวงจันทร์
1428 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. ขึ้นไป (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงกัลยา สกลรัตน์
1529 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 59.0 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงสุรัตติกาญ พวงทอง
1629 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 71.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 71.0 กก. ขึ้นไป รุ่นอายุ 16 ปี หญิงศุภานัน ผ่านสอน
1729 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 71.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 71.0 กก. ขึ้นไป (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงศุภานัน ผ่านสอน
1829 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 71.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 71.0 กก. ขึ้นไป (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงศุภานัน ผ่านสอน
1930 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงบัณฑิตา สุขคำ
2030 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงบัณฑิตา สุขคำ
2130 July 2023กีฬาฟุตบอล - ทีมหญิง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 24 คน