การแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "นครลำปางเกมส์"
วันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดลำปาง

เหรียญรางวัลของ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

42
เหรียญทอง
33
เหรียญเงิน
52
เหรียญทองแดง
127
รวม


เหรียญทอง 42 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
123 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 43 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายหัสชัย ไชยสุวรรณ
223 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 43 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายจะตุรพร คงศิลป์
323 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายบดินทร์ พลายด้วง
423 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ต่อสู้ KUMITE ทีมชาย รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
ทีม 4 คน
523 July 2023กีฬามวยปล้ำ - เกรกโกร-โรมัน รุ่นน้ำหนัก 34 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 38 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายธนภัทร พุทธิศาวงศ์
623 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนัก 34 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 38 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายณัฐพร ทองใส
723 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 38 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 41 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายธีรไนย ศรีขวัญ
824 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายปรณรรษ เจริญยิ่ง
924 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงอรปรียา กัลยา
1024 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงศศิพัฒน์ น้ำขาว
1124 July 2023กีฬามวยปล้ำ - เกรกโกร-โรมัน รุ่นน้ำหนักเกิน 65 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 71 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายชินกฤต อนุจรณ์
1224 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 51 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายสุริยัน สองเมืองสุข
1324 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 55 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายศิรวิชญ์ ทองผอม
1424 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายธีรวัฒน์ ไหมทอง
1524 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ประเภทมวยปล้ำหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 53 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี หญิงธนสุกานต์ ปราบปัญจะ
1625 July 2023กีฬามวยปล้ำ - เกรกโกร-โรมัน รุ่นน้ำหนัก 55 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัม รุ่นอายุ 18 ปี ชายณัฐภัทร พรโศภิษฐ์
1726 July 2023กีฬากรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุ 14 ปี ชายพัทธพล สังข์ทอง
1826 July 2023กีฬากรีฑา - เดิน 3,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิงประภัทรสร ถาพร
1927 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิงปิยาพัชร พงศาปาน
2027 July 2023กีฬากรีฑา - กระโดดค้ำ รุ่นอายุ 16 ปี ชายศรายุธ มากเพ็ง
2127 July 2023กีฬากรีฑา - กระโดดสูง รุ่นอายุ 16 ปี หญิงกานต์มณี อัศวภูมิ
2228 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี ชายเกียรติศักดิ์ รอดสีเสน
2328 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นน้ำหนักเกิน 32 กก.แต่ไม่เกิน 34 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายกฤษณะ หอยแก้ว
2428 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นน้ำหนักเกิน 36 กก.แต่ไม่เกิน 38 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายเอกพันธ์ ทองผอม
2528 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นน้ำหนักเกิน 38 กก.แต่ไม่เกิน 40 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายศิรากร หวานทอง
2629 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 71.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 71.0 กก. ขึ้นไป รุ่นอายุ 16 ปี หญิงณัฐวดี แก้วนาไสย
2729 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 71.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 71.0 กก. ขึ้นไป (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงณัฐวดี แก้วนาไสย
2829 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 71.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 71.0 กก. ขึ้นไป (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงณัฐวดี แก้วนาไสย
2929 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักเกิน 42 กก.แต่ไม่เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายวุฒิไกร ทองกลีบนาค
3030 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งวิบาก 2,000 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชายพิสิษฐ์สรรค์ ฑามาศ
3130 July 2023กีฬากรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 14 ปี หญิงณัฐวศา เขตพงค์
3230 July 2023กีฬากรีฑา - ขว้างค้อน รุ่นอายุ 16 ปี ชายหฤทธิ์ชัย คงตุก
3330 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงอัญชิษฐา หยูมุ้ย
3430 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 76.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 71.0 กก. แต่ไม่เกิน 76.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงจิรภัทร์ อภิเดชธนรักษ์
3530 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงญาณิศา รัตนพันธ์
3630 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 76.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 71.0 กก. แต่ไม่เกิน 76.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงจิรภัทร์ อภิเดชธนรักษ์
3730 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงอัญชิษฐา หยูมุ้ย
3830 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 76.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 71.0 กก. แต่ไม่เกิน 76.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงจิรภัทร์ อภิเดชธนรักษ์
3930 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 46 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 48 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายสิรวิชญ์ ช่วยรักษา
4030 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก.แต่ไม่เกิน 54 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายเทวฤทธิ์ บัวกิ่ง
4130 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 57 กก.แต่ไม่เกิน 60 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายธนพล ขนุนอ่อน
4231 July 2023กีฬาฟุตบอล - ทีมหญิง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 18 คน


เหรียญเงิน 33 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
123 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายเพราพงศ์พันธุ์ ไชยสุวรรณ
223 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงจันทกานต์ สะอิ
323 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ต่อสู้ KUMITE ทีมชาย รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 4 คน
424 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงณิชยาภรณ์ เกตุเเก้ว
524 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักมากกว่า 59 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงกาญจนา ชูศรีเเก้ว
624 July 2023กีฬาคาราเต้โด - ต่อสู้ KUMITE ทีมหญิง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 4 คน
725 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยวชาย รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
ทีม 4 คน
826 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิงปิยาพัชร พงศาปาน
926 July 2023กีฬากรีฑา - เดิน 2,000 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายณัฐกัญจน์ หอมเกตุ
1026 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงปิ่นศิริ รำพึงนิตย์
1126 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายอัฟฮัม มูซอ
1227 July 2023กีฬากรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 18 ปี ชายวรกานต์ มนต์นิรภัย
1327 July 2023กีฬากรีฑา - ขว้างค้อน รุ่นอายุ 18 ปี หญิงกรรณิกา วงศาชล
1428 July 2023กีฬากรีฑา - พุ่งแหลน รุ่นอายุ 18 ปี ชายนนทวัฒน์ จงสกุล
1528 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิงสุพิชญา ชูบาล
1628 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงพุทธิพร ทับหิรัญ
1728 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ทีม 5 คน
1828 July 2023กีฬากรีฑา - กระโดดสูง รุ่นอายุ 14 ปี หญิงปาณิสรา ทองศรีทอง
1928 July 2023กีฬากรีฑา - พุ่งแหลน รุ่นอายุ 14 ปี หญิงอนิสา พลอยมุกดา
2028 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายเกียรติศักดิ์ รอดสีเสน
2128 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี ชายเกียรติศักดิ์ รอดสีเสน
2228 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักเกิน 40 กก.แต่ไม่เกิน 42 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายปฎิพัทธ์ จันทร์สง
2328 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก.แต่ไม่เกิน 63.5 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายธราเทพ ศรีประภา
2429 July 2023กีฬากรีฑา - ขว้างค้อน รุ่นอายุ 18 ปี ชายวรกานต์ มนต์นิรภัย
2529 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงปิ่นศิริ รำพึงนิตย์
2629 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายจิรศักดิ์ เพิงแก้ว
2729 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายวุฒิชัย หนูเนียม
2830 July 2023กีฬากรีฑา - กระโดดสูง รุ่นอายุ 18 ปี หญิงปวีณา นุ่นชู
2930 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี ชายครรฉัตร มุสิก
3030 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงอัญชิษฐา หยูมุ้ย
3130 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายพงษ์เทพ ตำปาน
3231 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมชุดชาย รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
ทีม 15 คน
3331 July 2023กีฬาฟุตบอล - ทีมหญิง รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ทีม 23 คน


เหรียญทองแดง 52 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
124 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก.แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงชญานิศ สามทอง
224 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยวชาย รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
ทีม 5 คน
324 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมคู่ชาย รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 3 คน
425 July 2023กีฬามวยปล้ำ - ประเภทมวยปล้ำหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 46 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 49 กิโลกรัม รุ่นอายุ 18 ปี หญิงกนิษฐา ยางแก้ว
526 July 2023กีฬากรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 14 ปี ชายภูริภัทร ชลธี
626 July 2023กีฬากรีฑา - ขว้างจักร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงศศินันท์ ฉีดอิ่ม
726 July 2023กีฬากรีฑา - เดิน 3,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิงธัญสินีย์ สะตา
826 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นน้ำหนักเกิน 36 กก.แต่ไม่เกิน 38 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายณรงค์ฤทธิ์ สกุณา
926 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวทน้ำหนักเกิน 54 กก.แต่ไม่เกิน 57 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายณัฐวุฒิ พรหมแก้ว
1026 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 31 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายณัฐวัฒน์ บัวกิ่ง
1126 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักเกิน 43 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายพีรพัฒน์ ทัพภะ
1226 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงพรปวีณ์ ศรีชัย
1326 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงกมลวรรณ ยังอยู่
1426 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงเครือฟ้า รอจันทร์
1526 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงสโรชา หนูเนียม
1627 July 2023กีฬากรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 18 ปี หญิงกรรณิกา วงศาชล
1727 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 44 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 46 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายชิตพล ชูเกตุ
1827 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวทเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงศุภาพิชญ์ ทองทิพย์
1927 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักเกิน 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายพงศกร หวังแดง
2027 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายภาคิน เสนพรหม
2127 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวทเตอร์เวทน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายสุริยา กิ้มบุตร
2227 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงธิดาวรรณ จันทร์เทศ
2328 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายศักรินทร์ ย่องซี้
2428 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
ทีม 6 คน
2528 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 61.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 61.0 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายชนาภัทร รักศีล
2628 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 61.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 61.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี ชายชนาภัทร รักศีล
2728 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 61.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 61.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี ชายชนาภัทร รักศีล
2828 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวทน้ำหนักเกิน 48 กก.แต่ไม่เกิน 51 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายชาคริส ลูกเหล็ม
2929 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชายภูริภัทร ชลธี
3029 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 14 ปี หญิงพุทธิพร ทับหิรัญ
3129 July 2023กีฬากรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุ 18 ปี หญิงวรรณวิสา วิชัยดิษฐ
3229 July 2023กีฬากรีฑา - เดิน 2,000 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงชนัญชิดา เพ็ชรอัยรา
3329 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งวิบาก 2,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิงสุชาดา บุญคงดำ
3429 July 2023กีฬากรีฑา - ขว้างจักร รุ่นอายุ 16 ปี หญิงสุพัตรา มีรัตน์
3529 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 61.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 61.0 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายอภิสิทธิ์ ระเมียด
3629 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 61.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 61.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี ชายอภิสิทธิ์ ระเมียด
3729 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 61.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 61.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี ชายอภิสิทธิ์ ระเมียด
3830 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 5 คน
3930 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ทีม 6 คน
4030 July 2023กีฬากรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 14 ปี หญิงอัจฉราวรรณ บุญทรง
4130 July 2023กีฬากรีฑา - กระโดดไกล รุ่นอายุ 16 ปี ชายวัชรพงศ์ สุขจิตร
4230 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 55.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายครรฉัตร มุสิก
4330 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี ชายครรฉัตร มุสิก
4430 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 49.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงอรวรรณ ฤทธิกุล
4530 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 59.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงสุนิสา มณีนิล
4630 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 71.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 64.0 กก. แต่ไม่เกิน 71.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงนิสากุล ชูรัตน์
4730 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 49.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงอรวรรณ ฤทธิกุล
4830 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 59.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงสุนิสา มณีนิล
4930 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 71.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 64.0 กก. แต่ไม่เกิน 71.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงนิสากุล ชูรัตน์
5030 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 49.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงอรวรรณ ฤทธิกุล
5130 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 59.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงสุนิสา มณีนิล
5230 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 71.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 64.0 กก. แต่ไม่เกิน 71.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงนิสากุล ชูรัตน์