การแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "นครลำปางเกมส์"
วันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดลำปาง

เหรียญรางวัลของ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

19
เหรียญทอง
20
เหรียญเงิน
37
เหรียญทองแดง
76
รวม


เหรียญทอง 19 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
123 July 2023กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ทีมหญิง รอบจัดลำดับ รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ทีม 4 คน
223 July 2023กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ บุคคลชาย รอบจัดลำดับ รุ่นอายุ 18 ปี ชายคมสัน อ่อนชาติ
325 July 2023กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ทีมหญิง แพ้คัดออก รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ทีม 4 คน
425 July 2023กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ บุคคลชาย แพ้คัดออก รุ่นอายุ 18 ปี ชายพิชิตนันต์ อโคตมี
527 July 2023กีฬากรีฑา - สัตตกรีฑา รุ่นอายุ 18 ปี หญิงปวิชญาดา รัตนมณี
627 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายอิทธิฤทธิ์ นวลมาก
727 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 34 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 38 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายกมลเทพ หาดแก้ว
827 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 52 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเด็กหญิงสุนันทา ไชยกาล
927 July 2023กีฬายูโด - ท่าทุ่มมาตรฐานชาย NAGE-NO-KATA รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
ทีม 2 คน
1028 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชายอภิรักษ์ เพ็ชรทิพย์
1128 July 2023กีฬากรีฑา - อัฏฐกรีฑา รุ่นอายุ 16 ปี ชายอิทธิพัทธ์ อาสนสมโภชน์
1228 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นน้ำหนักเกิน 38 กก.แต่ไม่เกิน 40 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายบารมี สุวรรณสะอาด
1328 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 42 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 45 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี หญิงนางสาววิลาสินี เกี่ยวพักษ์
1428 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายนายธนะบดี รุ่งเรือง
1529 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักเกิน 40 กก.แต่ไม่เกิน 42 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายกฤตยชญ์ บุญยิ่ง
1629 July 2023กีฬายูโด - ทีมชาย รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
ทีม 6 คน
1730 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวทน้ำหนักเกิน 48 กก.แต่ไม่เกิน 51 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายอัมรินทร์ เพชรฤทธิ์
1830 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก.แต่ไม่เกิน 54 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายจรายุธ ขุนปลัด
1930 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงธนภรณ์ ด้วงช่วย


เหรียญเงิน 20 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
125 July 2023กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ บุคคลชาย แพ้คัดออก รุ่นอายุ 18 ปี ชายพัทดลย์ เพชรรัตน์
226 July 2023กีฬากรีฑา - ขว้างจักร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงหนึ่งฤทัย ทองเหลือ
327 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 50 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายณัฐพล ขวัญแก้ว
427 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายเด็กชายพีระวิทย์ รายารักษ์
528 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นน้ำหนักเกิน 38 กก.แต่ไม่เกิน 40 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายชลสิทธิ์ ศรีชัย
628 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักเกิน 42กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 44 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายสุวัฒน์ สุวรรณ
728 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายวรเวท คลองมดคัน
828 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายเด็กชายเจตริน มหาสุข
928 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 66 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายนายนัจฐากร ศรีสุด
1028 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 73 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 81 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายนายพัฒนินท์ นิลเลิศ
1128 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี หญิงเด็กหญิงชุติมนต์ อานนท์
1228 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงนางสาวจุฑารัตน์ จันทร์แก้ว
1328 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายนายสุธน จุ้งลก
1429 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 46 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 48 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงพิริสา ช่อสม
1529 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 45 กก.แต่ไม่เกิน 57 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายธีรสิทธิ์ พรหมช่วย
1629 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักเกิน 42 กก.แต่ไม่เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายศาสตราวุธ รวมพล
1729 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายศรัญญู ต่อเล็ก
1829 July 2023กีฬายูโด - ทีมหญิง รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ทีม 4 คน
1929 July 2023กีฬายูโด - ทีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
ทีม 3 คน
2030 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวทน้ำหนักเกิน 54 กก.แต่ไม่เกิน 57 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายวราวุธ แขกเพ็ง


เหรียญทองแดง 37 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
123 July 2023กีฬายิงธนู - คันธนูทดกำลัง บุคคลชาย รอบจัดลำดับ รุ่นอายุ 16 ปี ชายภูวดล หวานจันทร์
223 July 2023กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ บุคคลหญิง รอบจัดลำดับ รุ่นอายุ 16 ปี หญิงวชุการัตน์ จันทร์แกว
324 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นน้ำหนักเกิน 36 กก.แต่ไม่เกิน 38 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายเกียรติยศ เพชรสนั่น
425 July 2023กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ทีมชาย แพ้คัดออก รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 3 คน
525 July 2023กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ บุคคลหญิง แพ้คัดออก รุ่นอายุ 16 ปี หญิงวชุการัตน์ จันทร์แกว
625 July 2023กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ทีมชาย แพ้คัดออก รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
ทีม 4 คน
725 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักเกิน 40 กก.แต่ไม่เกิน 42 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายวีรวุฒิ หมัดจันทร์
825 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมินิเวท น้ำหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงวรัญญา เพ็งพิทักษ์
926 July 2023กีฬากรีฑา - กระโดดสูง รุ่นอายุ 18 ปี ชายธนวัฒน์ ชุมดวง
1026 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงลัดดา มานะจิตร
1126 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก.แต่ไม่เกิน 54 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงศศิกานต์ หนูรอด
1226 July 2023กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวทน้ำหนักเกิน 48 กก.แต่ไม่เกิน 51 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายอลงกรณ์ ไหมจันทร์
1326 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นน้ำหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายธีรศักดิ์ หลักเพชร
1426 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นน้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายกิตติศักดิ์ กาวีเขต
1526 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมินิเวท น้ำหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายอเนชา แหลมไชสงค์
1626 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายพีร์ฐวัฒิ อ่อนชาติ
1726 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวทน้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายเจษฎา จินดา
1827 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักเกิน 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายวีระภัทร์ หนอกสั่น
1927 July 2023กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวทเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายอนุวินท์ ศรีจงกล
2027 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 40 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 44 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเด็กหญิงอริสรา ปานสีทอง
2128 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 4 คน
2228 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ทีม 5 คน
2328 July 2023กีฬากรีฑา - พุ่งแหลน รุ่นอายุ 14 ปี หญิงหนึ่งฤทัย ทองเหลือ
2428 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 50 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายเด็กชายรุมรัก ไชยสวัสดิ์
2528 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 55 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายนายพิพัฒน์ ชัยเพชร
2628 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายนายธีรวัต ชูสังข์
2728 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 73 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายนายสุกฤษฎิ์ หนูคง
2828 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 52 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี หญิงนางสาวณัฐกุล วิจารณ์
2928 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายนายภูมิพัฒน์ คงคำแก้ว
3028 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงนางสาวภูษิตา เหมนแก้ว
3129 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย รุ่นอายุ 18 ปี ชายอภิรักษ์ เพ็ชรทิพย์
3229 July 2023กีฬายูโด - ทีมชาย รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 7 คน
3329 July 2023กีฬายูโด - ทีมหญิง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 3 คน
3429 July 2023กีฬาฟุตซอล - ทีมชาย รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 12 คน
3530 July 2023กีฬากรีฑา - กระโดดสูง รุ่นอายุ 18 ปี หญิงปวิชญาดา รัตนมณี
3630 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ทีม 3 คน
3730 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 4 คน