การแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "นครลำปางเกมส์"
วันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดลำปาง

เหรียญรางวัลของ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

35
เหรียญทอง
18
เหรียญเงิน
42
เหรียญทองแดง
95
รวม


เหรียญทอง 35 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
127 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิงรัตนาภร คำวันดี
227 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายกฤติพงษ์ ทศหล้า
327 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี ชายกฤติพงษ์ ทศหล้า
427 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 40 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 44 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงสุทธิชา ล้อมประโคน
527 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 57 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงอินธุอร ดวงศักดิ์
627 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 63 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงกฤชอร ตันตรา
728 July 2023กีฬากรีฑา - พุ่งแหลน รุ่นอายุ 18 ปี ชายปัณณวัฒน์ พิมเบ้าทำ
828 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. ขึ้นไป (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเกตน์ชญา ทามิล
928 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 73.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 73.0 กก. ขึ้นไป รุ่นอายุ 14 ปี ชายยศกร ทองจันดี
1028 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 73.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 73.0 กก. ขึ้นไป (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี ชายยศกร ทองจันดี
1128 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายอภิวิชญ์ วดีศิริศักดิ์
1228 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 73 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 81 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายณัฐสิทธิ์ คำสิงห์
1328 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 48 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี หญิงวิภาวัลย์ นาคพิบูรณ์
1428 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 52 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี หญิงอวรรณ บุตนิจ
1528 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 63 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี หญิงชนัญธิดา มงคลชาติ
1628 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงศุภากร ญาติพินิจ
1728 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายปณิธิ พรานกุล
1828 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงปภานัน ลักษณบัณฑิตย์
1929 July 2023กีฬากรีฑา - ขว้างจักร รุ่นอายุ 16 ปี หญิงขวัญมนัส ประสีละเตสัง
2029 July 2023กีฬายูโด - ทีมหญิง รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ทีม 6 คน
2129 July 2023กีฬายูโด - ทีมหญิง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 5 คน
2229 July 2023กีฬายูโด - ทีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
ทีม 4 คน
2330 July 2023กีฬากรีฑา - กระโดดไกล รุ่นอายุ 18 ปี ชายสิรภพ บุญหยวก
2430 July 2023กีฬากรีฑา - พุ่งแหลน รุ่นอายุ 18 ปี หญิงปนัสยา มีศิลป์
2530 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 55.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายอัมรินทร์ จำปาทอง
2630 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 73.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 67.0 กก. แต่ไม่เกิน 73.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายถิรวัฒน์ ผลสุข
2730 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี ชายอัมรินทร์ จำปาทอง
2830 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 73.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 67.0 กก. แต่ไม่เกิน 73.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี ชายถิรวัฒน์ ผลสุข
2930 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 59.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงบุศยา ลาวรรณี
3030 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 64.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. แต่ไม่เกิน 64.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงปุณฑรี ดังเสนาะ
3130 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 49.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงนัสนันทร์ บุญเลิศ
3230 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 59.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงบุศยา ลาวรรณี
3330 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55.0 กก. แต่ไม่เกิน 59.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงบุศยา ลาวรรณี
3430 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 64.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. แต่ไม่เกิน 64.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงปุณฑรี ดังเสนาะ
3531 July 2023กีฬาฟุตบอล - ทีมหญิง รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ทีม 25 คน


เหรียญเงิน 18 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
127 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี ชายกฤติพงษ์ ทศหล้า
227 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 34 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายบุญนำโชค จันทาฤทธิ์
328 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 49.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 49.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี ชายณัฐชนน เชิดฉาย
428 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 73.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 73.0 กก. ขึ้นไป (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี ชายยศกร ทองจันดี
528 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายศรัณย์ อำนวยพงษ์
628 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงพรรณมณี แสนทรศิลป์
729 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 81.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 73.0 กก. แต่ไม่เกิน 81.0 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายวรเมธ ป้อมเสมา
829 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 81.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 73.0 กก. แต่ไม่เกิน 81.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี ชายวรเมธ ป้อมเสมา
929 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 81.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 73.0 กก. แต่ไม่เกิน 81.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี ชายวรเมธ ป้อมเสมา
1029 July 2023กีฬายูโด - ทีมชาย รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
ทีม 7 คน
1129 July 2023กีฬายูโด - ทีมชาย รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 5 คน
1230 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ทีม 6 คน
1330 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 73.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 67.0 กก. แต่ไม่เกิน 73.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี ชายถิรวัฒน์ ผลสุข
1430 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงนฤมล วงษ์หาจักร
1530 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 64.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. แต่ไม่เกิน 64.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงปุณฑรี ดังเสนาะ
1630 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงนฤมล วงษ์หาจักร
1731 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 81.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 73.0 กก. แต่ไม่เกิน 81.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี ชายนครินทร์ แสนวงค์
1831 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมชุดหญิง รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ทีม 12 คน


เหรียญทองแดง 42 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
124 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยวชาย รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ทีม 5 คน
224 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยวหญิง รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ทีม 5 คน
324 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยวหญิง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีม 5 คน
424 July 2023กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมคู่ชาย รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
ทีม 3 คน
526 July 2023กีฬากรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 16 ปี หญิงขวัญมนัส ประสีละเตสัง
627 July 2023กีฬากรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุ 18 ปี ชายวชิรวิทย์ ชาลีนิวัฒน์
727 July 2023กีฬากรีฑา - กระโดดสูง รุ่นอายุ 16 ปี หญิงอภิสรา แสงภักดี
827 July 2023กีฬากรีฑา - สัตตกรีฑา รุ่นอายุ 16 ปี หญิงพิมพิศา พุดสุด
927 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 40.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 40.0 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิงพัชราภา แม่นปืน
1027 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 40.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 40.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงพัชราภา แม่นปืน
1127 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 40.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 40.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงพัชราภา แม่นปืน
1227 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชายภานุวัฒน์ แสงหิรัญ
1327 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี ชายภานุวัฒน์ แสงหิรัญ
1427 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายปรัญชัย แสนทรศิลป์
1527 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 34 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 38 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายพรพิทักษ์ ดวงกุลสา
1627 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชายกฤษณะ ทองอุ่ม
1727 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 36 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 40 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงอุไรวรรณ กลิ่นสุคนธ์
1827 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 44 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 48 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงนัทธิชา แก้วประดิษฐ
1927 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 52 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี หญิงอัญชลีพร ใจลาด
2028 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
ทีม 5 คน
2128 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. ขึ้นไป รุ่นอายุ 14 ปี หญิงพัชรินทร์ ยาทุม
2228 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59.0+กก. น้ำหนักตัวเกิน 59.0 กก. ขึ้นไป (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี หญิงพัชรินทร์ ยาทุม
2328 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 45.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 45.0 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิงกชกร โคตรประทุม
2428 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 45.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 45.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี หญิงกชกร โคตรประทุม
2528 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายจตุพร มานะจิตรพันธ์
2628 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 73.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 67.0 กก. แต่ไม่เกิน 73.0 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชายปฏิหารย์ ศรีเมืองล้ำ
2728 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี ชายจตุพร มานะจิตรพันธ์
2828 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 73.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 67.0 กก. แต่ไม่เกิน 73.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี ชายปฏิหารย์ ศรีเมืองล้ำ
2928 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี ชายจตุพร มานะจิตรพันธ์
3028 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 73.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 67.0 กก. แต่ไม่เกิน 73.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี ชายปฏิหารย์ ศรีเมืองล้ำ
3128 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี ชายสิริชัย ตรีโอษฐ์
3228 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 42 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 45 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี หญิงอัญชิษฐา แดงชาติ
3328 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 57 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี หญิงภัทรภร เปฏะพันธ์
3428 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กิโลกรัม รุ่นอายุ 16 ปี หญิงณัชชาวรรณ พรมจาด
3528 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายอนุชา ใจป้อ
3628 July 2023กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิงณัฐนิชา มาลัยเปีย
3729 July 2023กีฬากรีฑา - วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชายปิยะวัฒน์ อ่อนจงไกร
3829 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 67.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 61.0 กก. แต่ไม่เกิน 67.0 กก. (ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี ชายนที งามเอกเอี่ยม
3929 July 2023กีฬายูโด - ทีมหญิง รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ทีม 7 คน
4030 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี ชายอัมรินทร์ จำปาทอง
4130 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 55.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 49.0 กก. แต่ไม่เกิน 55.0 กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 18 ปี หญิงนฤมล วงษ์หาจักร
4231 July 2023กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 81.0 กก. น้ำหนักตัวเกิน 73.0 กก. แต่ไม่เกิน 81.0 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชายนครินทร์ แสนวงค์